tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Energetsko certificiranje zgrada

 • Za nove obiteljske kuće, poslovne prostore i poslovno stambene objekte obaveza je investitora da ishoduje energetski certifikat nakon završetka gradnje

 • Za uporabnu dozvolu energetski certifikat izdaje se za sve zgrade za koje je podnesen zahtjev nakon 31.3.2010.godine sa potvrdom glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole. Uporabnu dozvolu te građevine investitori mogu dobiti tek nakon energetskog certifikata.

 • Za postojeće privatne i javne objekte dovoljna nam je postojeća dokumentacija građevine, koristimo i dokumentaciju izrađenu za potrebe legalizacije, a za sve ostale slučajeve kada dokumentacija nije potpuna naši ovlašteni inženjeri snimaju karakteristike objekta za kojeg tražite energetski certifikat.

 • Za zgrade javne namjene s površinom većom od 500m2 treba izraditi energetski certifikat i javno ga izložiti na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade. Od 09.07.2015. to će morati imati i zgrade javne namjene preko 250m2. Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća stranica energetskog certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Propisane kazne za nepoštivanje Zakona dosežu iznose do 100.000 kuna.Obavezna je certifikacija za sve postojeće javne zgrade od 31.ožujka 2010.veće od 1000 m2. Obavezna je certifikacija za sve postojeće javne zgrade od 31.ožujka 2010. veće od 1000 m2. Te građevine moraju imati javno izloženi energetski certifikat. U zgrade javne nemjene spadaju:
 • poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba,
 • zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne (područne) uprave,
 • zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima,
 • zgrade sudova, zatvora, vojarni,
 • zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija,
 • zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija,
 • zgrade trgovina, restorana, hotela,
 • putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,
 • zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl,
 • zgrade visokih učilišta i sl., zgrade škola, vrtića, jaslica, studentskih i đačkih domova i sl., domovi za starije osobe i sl,
 • zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata,
 • zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl,
 • zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj namjeni.
 • Krajnji rok za izradu certifikata je 36 mjeseci od gore navedenog datuma. Certifikat mogu izdati samo ovlašteni energetski certifikatori.

  Navedenu problematiku reguliraju pravilnci o energetskom certificiranju zgrada i o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. Više pojašnjenja možete dobiti na e-mail: info@zastita.hr