tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Izrada revizije elaborata zaštite od požara

Zaštita inženjering konzalting d.o.o. obavlja i revidentske usluge projektne dokumentacije iz područja zaštite od požara.

Revidentskim izvještajem potvrđuje se ispunjenost bitnih zahtjeva za projektiranu građevinu iz područja zaštite od požara odnosno propisana razina sigurnosti od požara i tehnoloških eksplozija.

Provjera tehničkih rješenja zaštite od požara izvodi se po svim mapama glavnog projekta navedenih, uključujući i Elaborat zaštite od požara, a prema zakonskim i podzakonskim aktima te prema POSEBNIM UVJETIMA GRADNJE navedenim od Inspektorata unutarnjih poslova.

Izvješće revidenta je trajni dokument koji se koristiti za pravilnu provedbu i unutarnju kontrolu provedbe organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na građevini tijekom uporabe te pri izradi akata, uputa za siguran rad i postupanje u slučaju požara i drugih dokumenata vezanih za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija.

Zakonska i podzakonska regulativa za izradu revidentskog izvješća:

- Zakon zaštite od požara (NN 92/2010)

- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)

- Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

- Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11)

- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/2012)

- Ostala zakonska i podzakonska regulativa navedena u mapama Glavnog projekta koji je predmet revidentske provjere tehničkih rješenja iz zaštite od požara.

Za redovite informacije nazovite 052-830-057 revidenta Marić Milana, a za hitne informacije nazovite naš mobilni telefon 098-367-076 na kojem će vam se javiti dežurni inženjer.