tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
     Ispitivanja iz područja ZO
     Elaborati i pravilnici iz područja ZO
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Zaštita okoliša (ZO)

U sklopu svojih ovlaštenja i svakodnevnim kontaktom s komitentima, ponudom svojih usluga, obavljanjem dijela ispitivanja emisija dimnih plinova, izradom Procjena opasnosti koje uključuju i zaštitu okoliša, suradnjom s tijelima DRŽAVNOG INSPEKTORATA, organizacijom savjetovanja, programima školovanja koje izvodi naša tvrtka aktivno radi i u području zaštite okoliša.
Kako je Zakon o zaštiti okoliša jedan od osnovnih pravnih akata koje koristimo prilikom izrade procjena opasnosti, svakodnevno se susrećemo sa problemima zaštite okoliša i aktivno učestvujemo u njihovom rješavanju.
Posebna iskustva smo stekli u obradi komunalnog otpada, korištenju otrova u školskim ustanovama, industriji, uslužnim djelatnostima i poljoprivredi, upravljanju tehnoloških procesa u kojima nastaju opasne tvari i razradi procedura rada na radnim mjestima s opasnim tvarima. Bavimo se i problematikom buke i vibracija, a u suradnji sa vanjskim suradnicima iz područja kemijske tehnologije, strojarstva, građevine, medicine i drugih bavimo se otklanjanjem mogućnosti nastanka incidentnih situacija koje razrađujemo u elaboratima Procjene opasnosti.