tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Mapa Weba

Zaštita na radu
 • Ispitivanja iz područja ZNR
 • Elaborati iz područja ZNR
 • Školovanja iz područja ZNR
 • Zaštita od požara
 • Ispitivanja iz područja ZOP
 • Elaborati i pravilnici iz područja ZOP
 • Školovanja iz područja ZOP
 • Zaštita okoliša
 • Ispitivanja iz područja ZO
 • Elaborati i pravilnici iz područja ZO
 • Projektiranje i nadzor izvođenja instalacija
  Revizija zaštite od požara
  Konzalting i inženjering
  Energetsko certificiranje zgrada
  Mjerna oprema kojom se koristimo
  Zakonska regulativa koju koristimo
  Publikacije koje vam možemo isporučiti
  Školovanja koja vam možemo organizirati
  Natpisi, naljepnice, znakovi upozorenja
  Izvođači radova s kojima surađujemo
  Cijene naših usluga
  Literatura
  Savjetovanje stručnjaka zaštite
  Neka razmišljanja
  Indeks pojmova
  O nama

  Nekretnine-Immobilie

  Mapa weba