tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
     Ispitivanja iz područja ZOP
     Elaborati i pravilnici iz područja ZOP
     Školovanja iz područja ZOP
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Zaštita od požara (ZOP)

U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica uzrokovanih požarom. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora, te druge fizičke osobe, dužne su provoditi mjere zaštite od požara koje su propisane zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave te općim aktima pravnih osoba.

Prema Zakonu o zaštiti od požara svaka je osoba dužna voditi računa da ne izazove požar. Kako bi se rizik smanjio na što je moguće manju razinu obavlja se zakonom predviđena ispitivanja objekata, instalacija objekata i opreme ili strojeva/postrojenja (vidi Ispitivanja iz područja ZOP).

Osposobljavanje radnika i pučanstva obavljaju se prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (vidi Školovanja iz područja ZOP).

Sukladno Zakonu o vatrogastvu Vatrogasna djelatnost podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Promatrajući vatrogasnu djelatnost kao tehnološki proces ista se može svrstati u dvije grupacije i to u dio za praćenje procesa odnosno poduzimanje mjera da se spriječi nastajanje nezgoda - služba preventive i dio za rukovođenje samim procesom odnosno djelovanje na sanaciji nastalih događaja - služba operative.

Zaštita obavlja i PREVENTIVNE POSLOVE zaštite od požara. U svojem djelovanju osposobljava radnike za rad na siguran način iz područja zaštite od požara, izrađuje elaborate zaštite od požara, opće akte i planove zaštite od požara te planove evakuacije.
U dijelu svojeg poslovanja Zaštita nudi i konzultacije iz područja zaštite od požara kao i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.
Jedan od segmenata djelovanja Zaštita inženjeringa su i sudska vještačenja iz područja zaštite od požara.