tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Cijene naših usluga

Napomena: sve cijene su informativne do točnog utvrđivanja vrste i obima posla.

 • OVLAŠTENO PROJEKTIRANJE I NADZOR ELEKTROTEHNIČKIH I STROJARSKIH INSTALACIJA radimo prema cijenama usluga navedenim u JEDNOSTAVNI CJENIK USLUGA kojeg je izdala HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU (RAZRED ARHITEKATA za arhitekte i investitore). Međutim uobičajene cijene tvrtki koje se bave projektiranjem ovise o složenosti posla i konkurenciji. Potrebno je znati da projekte mogu raditi isključivo ovlašteni projektanti.
  Prilikom građenja trebat će vam stručni nadzor bez kojeg nećete moći dobiti uporabnu dozvolu za objekt kojeg gradite. Cijene nadzora naplaćuju se u ovisnosti koliko vremena nadzornom inženjeru (arhitekti, građevincu, strojaru, električaru) treba za praćenje gradnje, što uvelike ovisi o dinamici i složenosti gradnje. Pojedinačni sat rada nadzornog inženjera teško će se ugovoriti ispod 120 kn/sat rada + PDV, a mjesec dana proveden na gradilištu trebao bi pokriti kompletnu bruto plaću nadzornog inženjera i sve zavisne troškove kojeg ima on ili njegov poslodavac.
 • IZRADA OVLAŠTENIH PROJEKATA ZAŠTITE NA RADU (kraće ZNR) I ZAŠTITE OD POŽARA (kraće ZOP) kompleksnih objekata (hotela, proizvodnih procesa, stamenih objekata, restorana ...) elaborata, pravilnika, plana evakuacije, procjene ugroženosti od požara ugovara se slično kao i projektiranje i nadzor električnih i strojarskih instalacija što je prethodno navedeno. Specifičnost ovog projektiranja su KOORDINACIJA rada s ostalim projektantima, naročito električarem i strojarom podrazumijevajući da su arhitekt i građevinac prethodno ispravno odredili požarne sektore. Vrlo mali broj tvrtki ima dobro školovane projektante za područje ZAŠTITE OD POŽARA, a od sada će te poslove moći raditi isključivo odgovarajući stručnjaci s položenim stručnim ispitom. Apeliramo na arhitekte da ne zanemaruju važnost projekta zaštite od požara složenijih objekata niti projekte zaštite na radu poslovnih prostora.

 • OSTALE USLUGE:
  OPIS POSLA INFORMATIVNA CIJENA USLUGE
  ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA SA POVEĆANIM OPASNOSTIMA, ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA Ovisno o kompleksnosti stroja, namjeni građevine i opsegu ukupnog posla
  ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, APARATA, STROJEVA I UREĐAJA s povećanim opasnostima Od 680 kn za manje objekte ovisno o namjeni građevine i opsegu posla
  ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE, KOTLOVNICA, i ostalih postrojenja Od 400 kn ovisno o namjeni građevine i opsegu posla
  ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (unutarnja i vanjska instalacija, vatrodojavni sustav, protupožarne zaklopke i sl.) Od 600 kn ovisno o namjeni građevine i opsegu posla
  IZRADA PROCJENE OPASNOSTI Na upit, ovisno o dijelatnost subjekta
  OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU (vođenje referade zaštite na radu) Za manje poslodavce od 150,00 kn/mjesečno ovisno o vrsti djelatnosti i opsegu posla
  IZRADA PLANA I PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN Od 450,00 kn ovisno o djelatnosti, radnim mjestima i o obimu ugovorenog posla
  OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN (u teoretskom i praktičnom dijelu sa izdavanjem Uvjerenja) Od 180 kn/osoba (ovisno o ukupnom broju osoba koje se osposobljava)
  OSPOSOBLJAVANJE NEPOSREDNIH OVLAŠTENIKA POSLODAVCA (s izdavanjem Uvjerenja) Od 400,00 kn/osoba
  OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU (s izdavanjem uvjerenja) Od 400,00 kn/osoba
  OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA (u teoretskom i praktičnom dijelu sa izdavanjem Uvjerenja) Od 180 kn/osoba (ovisno o ukupnom broju osoba koje se osposobljava)