tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
     Ispitivanja iz područja ZNR
     Elaborati iz područja ZNR
     Školovanja iz područja ZNR
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

Zaštita na radu (ZNR)

Prema važećem zakonu svaki poslodavac mora osigurati provedbu zaštite na radu, neovisno o broju zaposlenih.

Broj zaposlenih Način provedbe zaštite na radu
Do 50

samostalno (u tom slučaju poslodavac mora biti osposobljen za vođenje poslova zaštite na radu)
ili
može prenijeti ovlasti na svog ovlaštenika (koji mora biti osposobljen za vođenje poslova zaštite na radu)
ili
zaposliti stručnjaka zaštite na radu
ili
ugovoriti suradnju sa ovlaštenom ustanovom ili trgovačkim društvom za vođenje poslova zaštite na radu

Od 50 do 250 zaposliti stručnjaka zaštita na radu
Više od 250 organizirati službu zaštite na radu

Zaštita inženjering konzalting d.o.o.organizira vođenje poslova zaštite na radu. Prije sklapanja Ugovora o vođenju poslova zaštite na radu dostavlja se ponuda koja se može zatražiti na tel: 052/830-057 ili ostale navedene telefonske brojeve.

  U cijenu Ugovora za vođenje poslova ZNR uključeno je:
 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima te zaposlenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu s kvartalnim obilaskom poslodavca,
 • poticanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke glede zaštite na radu,
 • praćenje i raščlamba podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te izrada godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca,
 • suradnja s tijelima inspekcije rada,
 • pomaganje povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu u radu,
 • suradnja sa stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekta namijenjenih za obavljanje djelatnosti, postrojenja (npr. kotlovnice, klimatizacije, restorana, postrojenja ...) nabave opreme i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava,
 • suradnja sa specijalistima medicine rada,
 • davanje prijedloga poslodavcu, ovlaštenicima i odboru zaštite na radu mjera za poboljšavanje stanja zaštite na radu.